O máis visto

 • Imaxe contido

  PRUEBA-

  POR FAVOR INTRODUZA OS SEUS DATOS
  POR FAVOR INTRODUZCA SUS DATOS
  DATO REQUERIDO
  DATO REQUERIDO
  DATO REQUERIDO
  DATO REQUERIDO
  DATO REQUERIDO
  DATO REQUERIDO
  DATO REQUERIDO
  Sinale si vostede forma parte dalgún dos seguintes grupos /  Señale si usted forma parte de alguno de los siguientes grupos:
  Padezo algunha enfermidade ou tomo medicamento que me provoca inmunosupresión.
  Padezco alguna enfermedad o tomo algun medicamento que me provoca inmunodepresión.
  Son usuario dunha residencia de maiores ou de personas con discapacidade.
  Soy usuario de una residencia de mayores o de personas con discapacidad.
  Estou embarazada / Estoy embarazada
  Teño 70 anos ou máis / Tengo 70 años o más
  Traballo nun centro sanitario hospitalario ou de atención primaria.
  Trabajo en un centro sanitario hospitalario o de atención primaria.
  Traballo nunha residencia de maiores ou de persoas con discapacidade.
  Trabajo en una residencia de mayores o de personas con discapacidad.
  Teño síntomas compatibles coa COVID-19.
  Tengo síntomas compatibles con la COVID-19.
  DATO REQUERIDO
  Declaro que os datos achegados son certos
  Declaro que los datos introducidos  son ciertos
  Información básica sobre protección de datos persoais

  Datos enviados correctamente. Nun prazo de 24h recibirá máis información sobre a súa situación coma contacto estreito
  Datos enviados correctamente. En un plazo de 24h recibirá más información sobre su situación como contacto estrecho

  Para máis información / Para más información:
  https://coronavirus.sergas.es/Contidos/Informacion-contactos-

2 de 2
Elementos por páxina
Xunta de Galicia © Xunta de Galicia. Información mantida e publicada en internet pola Consellería de Sanidade - Servizo Galego de Saúde